1. EVENT-ALERT Bartosz Granic mający siedzibę w Koszalinie, przy ul. Batalionów Chłopskich 94/8, 75-309 Koszalin, NIP 6692465728 wydawca serwisu travel-alert.pl (dalej “Serwis”) przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników Serwisu i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych.

2. Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204). Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić, ani usunąć.

3. Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzu newslettera kulturalnego przetwarzane będą przez EVENT-ALERT Bartosz Granic wyłącznie w celu realizacji usługi newslettera.

4. EVENT-ALERT Bartosz Granic nie przekazuje i nie dokonuje obrotu (nie sprzedaje, nie użycza) danych osobowych użytkowników Serwisu innym osobom lub instytucjom, bez zgody użytkownika. Przetwarzane przez EVENT-ALERT Bartosz Granic dane osobowe użytkowników Serwisu mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

5. EVENT-ALERT Bartosz Granic gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP użytkowników odwiedzających Serwis i korzystających z newslettera kulturalnego. Zebrane w ten sposób informacje służą administrowaniu Serwisem, okresowym analizom statystyki odwiedzin, ustaleniu, które strony odwiedzane są najczęściej, określeniu poziomu funkcjonalności stron Serwisu. Informacje dotyczące IP użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa, na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

6. Serwis zawiera odnośniki/linki do innych stron WWW. EVENT-ALERT Bartosz Granic nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.

7. Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności użytkownicy Serwisu mogą zgłaszać poprzez adres e-mail: kontakt@travel-alert.pl

8. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronie Serwisu.

 

Newsletter mailowy travel-alert.pl

Działamy zgodnie z prawem ochrony danych osobowych, dlatego prosimy Cię o zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (adresu e-mail) przez EVENT-ALERT Bartosz Granic z siedzibą w Koszalinie w celach marketingowych.

Pamiętaj, że zawsze możesz cofnąć swoją zgodę na otrzymywanie newslettera klikając w link dezaktywacyjny, zawarty w każdej wiadomości, a także odpowiednią podstronę Serwisu.

Poniżej informacje, które zgodnie z nowymi regulacjami o ochronie danych musimy Tobie przedstawić:

Administratorem podanych przez Ciebie danych będzie EVENT-ALERT Bartosz Granic mający siedzibę w Koszalinie, przy ul. Batalionów Chłopskich 94/8, 75-309 Koszalin, NIP 6692465728.

W sprawie danych osobowych możesz kontaktować się z nami pod adresem: newsletter@travel-alert.pl.

Twoje dane (e-mail, nazwa miasta, historia otwieralności wiadomości) będą przetwarzane wyłącznie w celach marketingowych serwisów prowadzonych przez EVENT-ALERT Bartosz Granic będą wykorzystane jedynie do darmowej i cyklicznej wysyłki newslettera zawierającego wybrane wydarzenia kulturalne ze wskazanej lokalizacji.

Podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest Twoja zgoda wyrażona w sposób elektroniczny. W każdej chwili możesz cofnąć tę zgodę (wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych), klikając w link dezaktywacyjny (zawarty w każdym wysyłanym przez nas e-mailu) lub po prostu pisząc do nas wiadomość.

Nie przekazujemy Twoich danych żadnym osobom trzecim.

Twoje dane będziemy przetwarzać tak długo, jak długo będziesz zapisany(a) do naszego newslettera.

W każdej chwili masz prawo dostępu do swoich danych, ich zmiany lub usunięcia.

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) co do przetwarzania Twoich danych osobowych.

Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać dla Ciebie inne podobnie doniosłe skutki. Używamy natomiast narzędzi do analizowania czytelności naszych wiadomości, by w ten sposób lepiej dostosować treść newsletterów.

Usługa newslettera e-mail jest darmowa. Raz na 7 dni otrzymasz od nas wiadomość prezentującą do 10 wybranych ofert turystycznych.