1. Administratorem i wydawcą Serwisu działającego pod domeną https://travel-alert.pl jest EVENT-ALERT Bartosz Granic mający siedzibę w Koszalinie, przy ul. Batalionów Chłopskich 94/8, 75-309 Koszalin, NIP 6692465728. Kontakt do administratora – kontakt@travel-alert.pl, zwany dalej Administratorem.

2. Korzystając z formularza usługi “Wymarzone Wakacje” dostępnego pod adresem https://travel-alert.pl lub na fanpage https://www.facebook.com/Travel-alertpl-107980028737092 Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu poprzez Administratora oraz jego Partnera, w celu przygotowania dla Użytkownika ofert turystycznych spełniających jego oczekiwania wyrażone w formularzu usługi “Wymarzone Wakacje”.

3. Partner – biuro podróży.

4. Użytkownik wyraża zgodę na kontakt telefoniczny, mailowy lub sms Partnera w celu przygotowania i przedstawienia oferty handlowej (oferty turystycznej).

5. Użytkownik oświadcza, iż ma świadomość, iż zgoda na przestawienie oferty handlowej jest bezterminowa i w każdej chwil może ją odwołać – wysyłając maila na kontakt@travel-alert.pl lub.

6. Dane Użytkownika, w szczególności imię, nazwisko, nr telefonu i adres mailowy zostaną usunięte przed Administratora lub Partnera na każde wyraźne żądanie Użytkownika.

7. Administrator jak i Partner zobowiązują się nie przekazywać danych Użytkownika innym podmiotom.